Камчия

Информацията в тази статия е взета от wikipedia.com

Дължина 46 km
244,5 km (заедно с река Голяма Камчия),
(8-мо място в България)
Разположение България
Област Варна
Община Дългопол
Община Долни чифлик
Община Аврен
Образувана от сливането на реките
Голяма Камчия (лява съставяща) и
Луда Камчия (дясна съставяща)
43°02′39″ с. ш. 27°26′34″ и. д.
Надм. в-на на извора 26 m
Влива се в Черно море
43°01′21″ с. ш. 27°53′22″ и. д.
Координати: 43°01′21″ с. ш. 27°53′22″ и. д. |
Надм. в-на на устието 0 m
Водосборен басейн 5 357,6 km2
Среден отток 27,7 m3/s (при с. Гроздьово)

Камчия (в античността на латински: Panisus, Панисус, старо име Тича) е река в Североизточна България, Област Варна — общини Дългопол, Долни чифлик и Аврен, вливаща се в Черно море. Дължината ѝ е 46 km, а заедно с лявата съставяща я река Голяма Камчия, която е приета за нейно начало — 244,5 km[1] (8-мо място по дължина в България). Камчия се явява най-голямата българска река, вливаща се в Черно море, като отводнява почти цялата Източна Стара планина и малка част от Дунавската равнина.

Съдържание
•    1 Географска характеристика
•    1.1 Извор, течение, устие
•    1.2 Водосборен басейн, притоци
•    1.3 Хидроложки показатели
•    2 Селища
•    3 Стопанско значение, природни забележителности, фауна
•    4 Вижте още
•    5 Топографска карта
•    6 Източници
•    7 Външни препратки


Географска характеристика
Извор, течение, устие
Река Камчия се образува от сливането на реките Голяма Камчия (лява съставяща) и Луда Камчия (дясна съставяща) на 26 m н.в., до югозападния югъл на село Величково, община Дългопол. Протича в източна посока в широка долина между Авренското (Момино) плато на север и Камчийска планина на юг. По долината ѝ се прокарва границата между Дунавската равнина и Предбалкана. Приустиевите части на долината са блатисти и обрасли с лонгозни гори. Влива се в Черно море при курортния комплекс „Камчия“.

Водосборен басейн, притоци
Площта на водосборния басейн на реката е 5 357,6 km2, като на северозапад и север граничи с водосборните басейни на реките Русенски Лом и Провадийска река, на запад — с водосборния басейн на река Янтра, а на юг — с водосборните басейни на река Тунджа и реките Айтоска, Хаджийска, Двойница и Фъндъклийска, вливащи се директно в Черно море. Водосборният басейн на Камчия обхваща части на 6 области в България — южните части на Варненска и Шуменска области, най-северните части на Бургаска област, източната част на Търговишка област, североизточната част на Сливенска област и най-южните окрайнини на Разградска област.

Основни притоци — → ляв приток, ← десен приток:
•    → Голяма Камчия
•    ← Луда Камчия
•    ← Елешница
•    ← Дебелец
•    ← Сарпдере
•    → Куртдере
•    ← Чаирдере
•    → Кумлудере
•    → Айкаръдере

Хидроложки показатели
Река Камчия е с дъждовно-снежно подхранване, като максималният отток е през месеците февруари и март, а минималният — октомври. Средният годишен отток при село Гроздьово е 27,7 m3/s. В миналото при по-големи прииждания реката се е разливала и е заблатявала обширни площи по долината си. Сега цялото корито на Камчия (46 км) е коригирано с водозащитни диги, а заблатените участъци са отводнени. Поради малката денивелация от образуването до устието си, едва 26 м течението ѝ е бавно и мудно (среден наклон от 5,7 sm/km), а най-долното ѝ течение е „удавено“ от морските води.

Селища
По течението на реката са разположени 5 села:
•    Община Дългопол — Величково, Цонево;
•    Община Долни чифлик — Гроздьово, Венелин;
•    Община Аврен — Дъбравино.
Стопанско значение, природни забележителности, фауна
По самата река Камчия няма хидротехнически съоръжения, с изключение на водозащитните диги, но по нейните две съставящи я реки и притоците ѝ са изградени едни от най-големите язовири в България — „Тича“, „Камчия“ и „Цонево“ и няколко десетки микроязовира, водите на които се използват за битово и промишлено водоснабдяване и за напояване на обширни територии обработваеми площи.

В устието на реката се намира резерватът „Камчия“, с най-обширните лонгозни гори в България. Южно от устието на реката е и защитената местност „Камчийски пясъци“. „Удавеното“ устие на реката предлага идеални условия за пътуване с лодки и малки корабчета сред красивите и непроходими по суша лонгозни гори и чудесно място за риболов.
В реката обитават следните видове риби: бабушка, бяла мряна, змиорка, канален сом, каракуди, костур, кротушка, морунаш, платика, речен кефал, скобар, слънчева риба, сом, уклей, уклейка, червеноперка, черна мряна, шаран, щипок, щука, и др.

Посетете нашите бунгала край Камчия за да прекарате незабравимо вашата почивка !

Translate »