Home

декември 30, 2018

Камчия

Информацията в тази статия е взета от wikipedia.com Дължина 46 km 244,5 km (заедно с река Голяма Камчия), (8-мо място в България) Разположение България Област Варна Община Дългопол Община Долни чифлик Община Аврен Образувана от сливането на реките Голяма Камчия (лява съставяща) и Луда Камчия (дясна съставяща) 43°02′39″ с. ш. 27°26′34″ и. д. Надм. в-на на извора 26 m Влива се в Черно море 43°01′21″ с. ш. 27°53′22″ и. д. Координати: 43°01′21″ с. ш. 27°53′22″ и. д. | Надм. в-на на устието 0 m Водосборен басейн 5 357,6 km2 Среден отток 27,7 m3/s (при с. Гроздьово) Камчия (в античността на латински: Panisus, Панисус, старо име Тича) е река в Североизточна България, Област Варна — общини Дългопол, Долни чифлик и Аврен, вливаща се в Черно море. Дължината ѝ е 46 km, а заедно с лявата съставяща я река Голяма Камчия, която е приета за нейно начало — 244,5 km[1] (8-мо място по дължина в България). Камчия се явява най-голямата българска река, вливаща се в Черно море, като отводнява почти цялата Източна Стара планина и малка част от Дунавската равнина. Съдържание•    1 Географска характеристика •    1.1 Извор, течение, устие•    1.2 Водосборен басейн, притоци•    1.3 Хидроложки показатели•    2 Селища•    3 Стопанско значение, природни забележителности, фауна•    4 Вижте още•    5 Топографска карта•    6 Източници•    7 Външни препратки Географска характеристикаИзвор, течение, устиеРека Камчия се образува от сливането на реките Голяма Камчия (лява съставяща) и Луда Камчия (дясна съставяща) на 26 m н.в., до югозападния югъл на село Величково, община Дългопол. Протича в източна посока в широка долина между Авренското (Момино) плато на север и Камчийска планина на юг. По долината ѝ се прокарва границата между Дунавската равнина и Предбалкана. Приустиевите части на долината са блатисти и обрасли с лонгозни гори. Влива се в Черно море при курортния комплекс „Камчия“. Водосборен басейн, притоциПлощта на водосборния басейн на реката е 5 357,6 km2, като на северозапад и север граничи с водосборните басейни на реките Русенски Лом и Провадийска река, на запад — с водосборния басейн на река Янтра, а на юг — с водосборните басейни на река Тунджа и реките Айтоска, Хаджийска, Двойница и Фъндъклийска, вливащи се директно в Черно море. Водосборният басейн на Камчия обхваща части на 6 области в България — южните части на Варненска и Шуменска области, най-северните части на Бургаска област, източната част на Търговишка област, североизточната част на Сливенска област и най-южните окрайнини на Разградска област. Основни притоци — → ляв приток, ← десен приток:•    → Голяма Камчия•    ← Луда Камчия•    ← Елешница•    ← Дебелец•    ← Сарпдере•    → Куртдере•    ← Чаирдере•    → Кумлудере•    → Айкаръдере Хидроложки показателиРека Камчия е с дъждовно-снежно подхранване, като максималният отток е през месеците февруари и март, а минималният — октомври. Средният годишен отток при село Гроздьово е 27,7 m3/s. В миналото при по-големи прииждания реката се е разливала и е заблатявала обширни площи по долината си. Сега цялото корито на Камчия (46 км) е коригирано с водозащитни диги, а заблатените участъци са отводнени. Поради малката денивелация от образуването до устието си, едва 26 м течението ѝ е бавно и мудно (среден наклон от 5,7 sm/km), а най-долното ѝ течение е „удавено“ от морските води. СелищаПо течението на реката са разположени 5 села:•    Община Дългопол — Величково, Цонево;•    Община Долни чифлик — Гроздьово, Венелин;•    Община Аврен — Дъбравино.Стопанско значение, природни забележителности, фаунаПо самата река Камчия няма хидротехнически съоръжения, с изключение на водозащитните диги, но по нейните две съставящи я реки и притоците ѝ са изградени едни от най-големите язовири в България — „Тича“, „Камчия“ и „Цонево“ и няколко десетки микроязовира, водите на които се използват за битово и промишлено водоснабдяване и за напояване на обширни територии обработваеми площи. В устието на реката се намира резерватът „Камчия“, с най-обширните лонгозни гори в България. Южно от устието на реката е и защитената местност „Камчийски пясъци“. „Удавеното“ устие на реката предлага идеални условия за пътуване с лодки и малки корабчета сред красивите и непроходими по суша лонгозни гори и чудесно място за риболов.В реката обитават следните видове риби: бабушка, бяла мряна, змиорка, канален сом, каракуди, костур, кротушка, морунаш, платика, речен кефал, скобар, слънчева риба, сом, уклей, уклейка, червеноперка, черна мряна, шаран, щипок, щука, и др. Посетете нашите бунгала край Камчия за да прекарате незабравимо вашата почивка !
Translate »